1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Sakalas“ (toliau – Bendrovė arba mes) pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl asmens duomenis tvarko atsakingai ir kruopščiai. Šiame dokumente pateikiama informacija apie tai, kaip tvarkome mūsų surinktus asmens duomenis, kai lankotės mūsų svetainėje www.sakalas.eu (toliau – Svetainė) kaip naudotojas (toliau – Naudotojas).

1.2. Mūsų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) netaikoma, kai naršote kitų įmonių svetainėse arba naudojatės trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, net jei į jas patekote per mūsų Svetainę.

1.3. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais tiesiogiai taikomais teisės aktais bei kompetentingų institucijų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nurodymais.

2. JŪSŲ DUOMENŲ VALDYTOJAS

2.1. Mes – UAB „Sakalas“, juridinio asmens kodas 120423642, buveinės adresas Liepkalnio g. 97B, LT-02121 Vilnius, esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

2.2. Tvarkyti jūsų asmens duomenis galime prašyti kitų duomenų tvarkytojų (pavyzdžiui – IT, serverių paslaugų, svetainių administravimo paslaugas teikiančių įmonių, analizes atliekančių ar reklamos paslaugas teikiančių įmonių ir pan.). Reikalaujame, kad tokie duomenų tvarkytojai saugotų, tvarkytų ir prižiūrėtų asmens duomenis taip pat atsakingai, kaip ir mes, ir tik pagal mūsų nurodymus.

3. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME SAVO SVETAINĖJE?

3.1. Siekiame tobulinti Svetainę, kad ja būtų patogu ir paprasta naudotis. Todėl renkame Svetainės lankomumo statistinius duomenis, kurie padeda mums sužinoti, kokia informacija yra svarbi Svetainės naudotojams, kokias naršykles jie naudoja, kaip dažnai jungiasi prie Svetainės, iš kokių regionų ir kitą statistinę bei demografinę informaciją. Svetainės lankomumo statistiką renkame naudodamiesi „Google Analytics“ paslauga. Statistinius duomenis naudojame turėdami teisėtą interesą geriau suprasti Naudotojų poreikius, kad galėtume pateikti tikslesnę ir prieinamesnę informaciją apie savo veiklą ir paslaugas Svetainėje. Galite išjungti „Google Analytics“, kaip aprašyta čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ arba pakeisdami mūsų slapukų įrankio nustatymus, kaip aprašyta toliau.

3.2. Palaikydamas svetainę, svetainės serveris gali įrašyti jūsų pateiktas užklausas (atidarytos svetainės adresą, jūsų naudojamą įrenginį ir naršyklę, jūsų IP adresą ir prisijungimo laiką). Administruodami Svetainę ir diagnozuodami Svetainės serverio veikimo sutrikimus, galime naudoti Naudotojų IP adresus. Šiuos duomenis naudojame techniniais tikslais, siekdami teisėto intereso, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir saugiai, ir analizuodami visus galimus saugumo pažeidimus.

3.3. IP adresus galime naudoti nustatydami Naudotoją ir rinkdami įvairią demografinę bei statistinę informaciją.

3.4. Kai naudojatės Svetaine, slapukų pagalba renkame informaciją apie šį naudojimą. Toliau pateikiama informacija apie slapukus, jų tipus ir paskirtį.

3.5. Jei norite su mumis susisiekti ir (arba) užpildyti Svetainėje pateiktą formą, renkame jūsų pateiktą informaciją: vardą, pavardę, informaciją apie jūsų įmonę ir el. pašto adresą. Šią informaciją renkame gavę jūsų sutikimą ir ji naudojama ryšiui su jumis palaikyti tiek, kiek jūs leidžiate mums naudoti šią informaciją.

3.6. Surinktus duomenis naudojame tik rinkimo metu apibrėžtais tikslais ir atsakingai saugome juos nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pakeitimų.

4. KAS YRA SLAPUKAI?

4.1. Siekdami užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą, naudojame slapukus. Tą patį daro dauguma didelių svetainių.

4.2. Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, siunčiamas į jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną), kai lankotės atitinkamoje svetainėje, ir išsaugomas jūsų naršyklėje. Slapukas siunčiamas į jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį, kad išsaugotų duomenis, o už šio slapuko įdiegimą atsakinga bendrovė galėtų juos atkurti ir atnaujinti.

4.3. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Naudotojas naudojasi Svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Naudotojas atėjo į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio, tinklalapio URL nuoroda.

4.4. Slapukai jūsų įrenginyje įdiegiami tik gavus jūsų sutikimą, išskyrus slapukus, kurie būtini tik techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Techninių slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas užtikrinti techninį svetainės veikimą.

5. KODĖL NAUDOJAME SLAPUKUS?

5.1. Slapukai leidžia Interneto svetainei veikti efektyviau, sužinoti daugiau apie Interneto svetainės naudotojų elgseną, analizuoti tendencijas, teikti informaciją Interneto svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

5.1.1 Įsiminti jūsų pageidavimus Svetainėje (pvz., kalbą), taip pat įsiminti jūsų ankstesnį apsilankymą;

5.1.2 Užtikrinti Svetainės pagrindinių funkcijų veikimą;

5.1.3 Kontroliuoti užklausų Svetainėje skaičių ir užtikrinti Svetainės lankytojų apsaugą;

5.1.4 Analizuoti Svetainės statistiką;

5.1.5 Užtikrinti trečiųjų šalių (pvz., „LinkedIn“) įrankių veikimą Svetainėje;

5.1.6 Kurti paslaugas ir orientuotis į tikslinę rinkodarą.

5.2. Mes nenaudojame slapukų ar kitų sekimo technologijų, kad rinktume informaciją iš jūsų kompiuterio, saugotume ją jūsų kompiuteryje ar bet kuriame kitame įrenginyje, kuriuo lankotės Svetainėje, arba stebėtume jūsų veiksmus internete, kai esate neprisijungę prie mūsų Svetainės.

5.3. Mūsų Svetainėje naudojami ir kai kurie trečiųjų šalių įrankiai, pavyzdžiui – „Google Analytics“, „LinkedIn“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus mūsų Svetainėje.

5.4. Mes galime naudoti ir apibendrinti statistinius Svetainės naudotojų duomenis, kad galėtume analizuoti srautą ir demografines tendencijas, tačiau nekuriame individualių asmeninių kiekvieno Naudotojo profilių.

6. KOKIŲ TIPŲ SLAPUKUS NAUDOJAME?

6.1. Mūsų Svetainėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

6.1.1 Techniniai slapukai yra būtini siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą ir galimybę naudotis jos funkcijomis. Be šių slapukų negalėsite naudotis Svetainės paslaugomis;

6.1.2 Funkciniai slapukai leidžia Svetainei įsiminti jūsų nuostatas (pvz., pasirinktą kalbą) ir pasiūlyti patobulintas funkcijas. Funkciniai slapukai Svetainėje nėra būtini, tačiau jie pagerina naršymo kokybę ir jūsų patirtį Svetainėje;

6.1.3 Analitiniai slapukai padeda atlikti lankytojų naršymo būdų ir kitų Svetainės parametrų statistinę analizę. Šių slapukų gauti rezultatai paprastai yra anoniminiai. Jie naudojami tik statistikos tikslais;

6.1.4 Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami norint rodyti jus dominantį turinį ir reklaminę informaciją;

6.1.5 Socialinių platformų slapukai reikalingi, jei norite pateikti Svetainės turinį socialinių tinklų paskyrose.

7. KAIP GAUNAME JŪSŲ SUTIKIMĄ NAUDOTI SLAPUKUS IR KAIP GALITE ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ?

7.1. Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo gaunamas, kai apsilankote Svetainėje ir nustatote lentelėje nurodytas leidžiamų slapukų parinktis. Bet kuriuo metu galite atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo arba pakeisti šį sutikimą.

7.2. Informacija apie jūsų sutikimą:

7.2.1 Jūsų sutikimas taikomas šioms sritims: sakalas.eu

7.2.2 Jūsų sutikimo statusas yra aktualus: tik būtini slapukai.

7.2.3 Pakeisti sutikimą

7.3. Galite pasirinkti leisti įrašyti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo naudojamos naršyklės. Norėdami ištrinti slapukus iš savo mobiliojo telefono ar kito mobiliojo įrenginio, galite peržiūrėti telefono ar telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Daugiau informacijos apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu www.allaboutcookies.org arba naršyklės „Pagalbos“ puslapyje.

7.4. Informuojame, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais arba jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti kai kurių Svetainės funkcijų veikimo galimybes arba užblokuoti prieigą prie Svetainės.

8. KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ DUOMENŲ?

8.1. Mūsų darbuotojai (rinkodaros, pardavimų, IT skyrių), atsakingi už šių duomenų analizę ir Svetainės tobulinimą, turi prieigą prie Svetainės statistinių duomenų. Mūsų duomenų tvarkytojai (žr. Privatumo politikos 2.2 punktą) taip pat gali turėti prieigą prie šių duomenų.

8.2. Mūsų partneriai taip pat gali turėti prieigą prie techninių įrašų, kurie Svetainės turiniui teikia valdymo įrankius arba Svetainės talpinimo paslaugas. Kiti mūsų duomenų tvarkytojai (žr. Privatumo politikos 2.2 punktą) taip pat gali turėti prieigą prie šių duomenų.

8.3. „Google Analytics“ įrankį teikia „Google Inc.“ Taigi ši bendrovė taip pat turi prieigą prie statistinių duomenų, surinktų naudojant šį įrankį. „Google Inc.“ įsipareigojo taikyti ES ir JAV privatumo skydo sąlygas.

9. KAIP MES KAUPIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines priemones, numatytas teisės aktuose, kad apsaugotume tvarkomus jūsų asmens duomenis nuo neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo.

9.2. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į riziką, kylančią tvarkant asmens duomenis.

9.3. Slapukų ir „Google Analytics“ informacijos saugojimo sąlygos pateiktos Privatumo politikos 6.3 punkte. Kiti asmens duomenys saugomi tiek, kiek jų reikia rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti.

10. KOKIAS TEISES TURITE?

10.1. Jūs turite šias teises:

10.1.1 gauti iš mūsų informaciją apie tvarkomus jūsų asmens duomenis,

10.1.2 prašyti mūsų ištaisyti jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tais atvejais, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs,

10.1.3 paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis. Taip pat sunaikinti asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tais atvejais, kai, susipažinę su savo asmeniniais duomenimis, nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys arba nustatyti kiti teisės aktuose numatyti pagrindai,

10.1.4 nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba atšaukti duotą sutikimą,

10.1.5 gauti susistemintus, paprastai naudojamus ir skaitomus kompiuteriniu formatu su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, ir nusiųsti tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba reikalauti, kad mes tiesiogiai nusiųstume šiuos asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

10.2. Jei jums paprašius jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti, saugosime tik tas informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti teisėtus trečiųjų šalių interesus, vykdyti valstybės institucijų nustatytus įpareigojimus, sprendžiant ginčus, pripažinti trukdžius arba įpareigoti laikytis su mumis sudarytų sutarčių.

11. AR TURITE KLAUSIMŲ?

11.1. Dėl savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisių arba skundų, susijusių su asmeninių duomenų tvarkymu, galite kreiptis į mus el. paštu info@sakalas.eu. Pateikdami tokį prašymą, galime paprašyti jūsų asmens tapatybės dokumento arba bet kokios kitos informacijos, kuri padės mums įsitikinti jūsų tapatybės tikrumu.

11.2. Taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją arba bet kurią kitą asmens duomenų apsaugą vykdančią instituciją. Vis dėlto visada sieksime visus klausimus spręsti tiesiogiai, kartu su jumis, todėl siūlome pirmiausia susisiekti su mumis.

11.3. Jei kiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, susisiekite su mumis jums patogiu būdu: el. paštu – info@sakalas.eu, tel. nr. +370 5 2152 457, pašto paslaugomis mūsų adresu –Liepkalnio g. 97B, LT-02121.

12. KAIP SUŽINOTI APIE PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMUS?

12.1. Apie esminius šios privatumo politikos pakeitimus informuosime naudotojus pranešimu svetainėje www.sakalas.eu.